Cuộc đời và sự nghiệp của JMW Turner: Nhân vật đặt nền móng cho hội họa hiện đại

Ông dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật, với kho tàng đồ sộ gồm 550 bức…