Họa sĩ Hoàng Tích Chù – Xứng danh bậc thầy trữ tình trong hội họa sơn mài

Hoàng Tích Chù chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật dân gian qua thi ca và không…