Tim Fargan: Câu chuyện đằng sau chuyên cơ sang trọng bậc nhất thế giới Global 7500

Global 7500 là một cái tên hoàn toàn mới và cụ thể là tăng hiệu suất…