Công bố tác phẩm đạt giải tại World Press Photo lần thứ 57

Giải Ảnh Báo chí Thế giới – World Press Photo qui tụ tham gia của rất nhiều…

Giải thưởng Lurie (Đến 15/11/2014)

Giới thiệu chung   Tổ chức Liên hợp quốc với mong muốn thúc đẩy chuẩn mực…

Giải thưởng nghệ thuật thế hệ tương lai (Đến 12/04)

Giới thiệu chung   Giải thưởng nghệ thuật thế hệ tương lai do tổ chức Victor…

Giải thưởng nhiếp ảnh Neutral Density (Đến 30/09)

Giới thiệu chung   Giải thưởng nhiếp ảnh Neutral Density nhằm mục đích thúc đẩy ngành…

Giải thưởng các nhà minh họa trẻ (Đến 01/06)

I. Giới thiệu chung   Giải thưởng các nhà minh họa trẻ là một trong những…

Giải thưởng Visible White Photo và Video 2014 (Đến 28/02)

I. Thể lệ Giải thưởng Visible White Photo và Video 2014   Giải thưởng Visible White…

Giải thưởng Liên ngành nghệ thuật và khoa học năm 2014 (Đến 01/04)

I. Thể lệ Giải thưởng Liên ngành nghệ thuật và khoa học năm 2014.   Trường…

Giải thưởng ảnh 1x năm 2013

I. Thể lệ Giải thưởng ảnh 1x năm 2013   Giải thưởng ảnh 1x năm 2013…

Liên hoan phim Quốc tế Uranium Rio de Janerio 2014

I. Thể lệ Liên hoan phim Quốc tế Uranium Rio de Janerio 2014   Liên hoan phim…

Giải thưởng thiết kế Quốc tế Zepter – ArtZepter 2013

I. Thể lệ giải thưởng thiết kế Quốc tế Zepter – ArtZepter 2013   Tổ chức quốc…

Giải thưởng nhiếp ảnh Quốc tế Kedah

I. Thể lệ Giải thưởng nhiếp ảnh Quốc tế Kedah   Giải thưởng nhiếp ảnh Quốc…

Giải thưởng nhiếp ảnh Terry O’Neil 2013

I. Thể lệ Giải thưởng nhiếp ảnh Terry O’Neil 2013   Đây là năm thứ 8…

Giải thưởng cho các công trình sử dụng gạch men Tây Ba Nha 2013

I. Thể lệ Giải thưởng cho công trình sử dụng gạch men Tây Ba Nha 2013  …

Giải thưởng thiết kế trang sức Saul Bell 2014

I. Thể lệ Giải thưởng Thiết Kế Saul Bell   Giải thưởng Thiết Kế Saul Bell 2014…

Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế Giới Sony 2014

I. Thể lệ cuộc thi Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế Giới Sony 2014   Giải thưởng Nhiếp…