Phong trào nghệ thuật Bauhaus là gì?

Trong những năm đầu tiên của sự định hình, trường phái Bauhaus dừng lại trong các…