Vẽ “nguệch ngoạc” Doodle Art là gì?

Theo từ điển dịch nghĩa, cụm từ “Doodle” mô tả hành động viết hoặc vẽ nguệch…

Bạn biết gì về Google Doodle?

Google Doodle là những hình ảnh khác nhau của logo Google đôi khi được thay đổi…