Cuộc thi nhiếp ảnh tĩnh vật – Xuân lắng đọng

Tạp chí thiết kế và sáng tạo Designs.vn tổ chức Cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật,…