Kỹ thuật Collage là gì?

Collage ( bắt nguồn từ một từ trong tiếng Pháp “coller” có nghĩa là “dán” )…