Net-zero là gì ?

Net-zero được coi là một trong những giải pháp hiệu quả nhất cho vấn đề bảo…