Kính màu ghép: Thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật Cổ Trung đại

Kính màu ghép xuất hiện chủ yếu tại các nhà thờ lớn, các cung điện hoàng…