Khám phá về loài chó, nguồn cảm hứng bất tận của nghệ thuật trong hơn 2000 năm qua

Có thể nói, trong tất cả các loài động vật, chó là chủ đề được ưa…