Loạt kiệt tác Caryatid có sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc và điêu khắc

Caryatid là một thuật ngữ dùng để chỉ những tác phẩm điêu khắc mang hình dạng…