Calligraphy là gì?

Calligraphy: Thư Pháp, xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại gồm κάλλος – kallos nghĩa…