Ảnh Bokeh là gì?

Kỹ thuật này là cách chụp những ánh đèn có cường độ thấp và nhẹ như…