Thiết kế biệt thự là gì?

Biệt thự là một dinh thự có diện tích rộng lớn được đặt trên một mảnh…