Bauhaus – Ngôi trường thiết kế có ảnh hưởng lớn nhất đến nghệ thuật kỉ niệm 100 năm thành lập

Không một ngôi trường thiết kế nào có thể mang một tầm ảnh hưởng lớn như…

Phong trào nghệ thuật Bauhaus là gì?

Trong những năm đầu tiên của sự định hình, trường phái Bauhaus dừng lại trong các…