Abraham Ortelius là ai? Mối liên hệ giữa Ortelius và atlas địa lý

Abraham Ortelius là một gương mặt quan trọng xây dựng kỹ thuật vẽ bản đồ. Ông…