Tranh cung điện Ấn Độ – Khơi nguồn cảm hứng đam mê, sáng tạo và tâm linh

Giống như nhiều hiện vật còn tồn tại ở Ấn Độ ngày nay, truyền thống làm…

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Một tượng đài cao 182 mét được thiết kế bởi công ty Kiến trúc và Thiết…