Phương pháp xếp hạng Đại học trên toàn thế giới của Quacquarelli Symonds (QS)

QS là hệ thống xếp hạng các trường đại đọc uy tín bậc nhất trên thế giới. Bốn thành phần được sử dụng để xếp hạng các trường đại học trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS theo Chủ đề năm 2021 bao gồm:

  • Danh tiếng học thuật
  • Danh tiếng của nhà tuyển dụng
  • Nghiên cứu trích dẫn trên mỗi bài báo
  • Chỉ số H (chỉ số đo lường tầm ảnh hưởng về năng suất và sự trích dẫn trong ấn phẩm của nhà khoa học và học giả)

Bảng xếp hạng Đại học Thế giới theo Chủ đề của QS xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới về các lĩnh vực chủ đề riêng lẻ, bao gồm 51 môn học. Bảng xếp hạng nhằm giúp các sinh viên tương lai tìm kiếm các trường hàng đầu thế giới trong lĩnh vực họ đã chọn để đáp ứng nhu cầu so sánh cấp độ môn học.

Mỗi bảng xếp hạng chủ đề được tổng hợp bằng bốn nguồn. Hai cuộc khảo sát đầu tiên trong số này là các cuộc khảo sát toàn cầu của QS về các học giả và nhà tuyển dụng, được sử dụng để đánh giá danh tiếng quốc tế của các tổ chức trong từng chủ đề. Hai chỉ số thứ hai đánh giá tác động của nghiên cứu, dựa trên các trích dẫn nghiên cứu trên mỗi bài báo và chỉ số h trong chủ đề có liên quan. Chúng được lấy từ cơ sở dữ liệu của Elsevier’s Scopus, cơ sở dữ liệu trích dẫn nghiên cứu toàn diện nhất trên thế giới.

Bốn thành phần này được kết hợp để tạo ra kết quả cho từng thứ hạng của môn học, với trọng số được điều chỉnh cho từng môn học.

1. Danh tiếng học thuật

Cuộc khảo sát toàn cầu của QS về học giả là trọng tâm của Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS kể từ khi thành lập vào năm 2004. Năm 2021, Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của QS theo Chủ đề dựa trên phản hồi của hơn 100.000 học giả trên toàn thế giới.

Sau khi cung cấp tên, chi tiết liên lạc, chức danh công việc và tổ chức nơi họ đặt trụ sở, người trả lời xác định quốc gia, khu vực và lĩnh vực giảng dạy mà họ có chuyên môn nhất và tối đa hai ngành học họ có chuyên môn sâu. Đối với mỗi (tối đa năm) lĩnh vực giảng viên mà họ xác định, người trả lời được yêu cầu liệt kê lên đến 10 tổ chức trong nước và 30 tổ chức quốc tế mà họ cho là xuất sắc để nghiên cứu trong lĩnh vực nhất định. Họ không được chọn tổ chức của riêng mình.

Đối với Xếp hạng Đại học Thế giới QS theo Chủ đề, kết quả của cuộc khảo sát được lọc theo lĩnh vực chuyên môn sâu mà người trả lời xác định. Trong khi các nhà học thuật có thể chọn tối đa hai lĩnh vực chuyên sâu, sự chú trọng được đặt nhiều hơn vào những người trả lời xác định một chuyên ngành sâu nhất. 

2. Danh tiếng của nhà tuyển dụng

Sự độc đáo của bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS nằm trong việc kết hợp khả năng tuyển dụng như một yếu tố chính trong việc đánh giá các trường đại học quốc tế. Vào năm 2021, Xếp hạng Đại học Thế giới QS theo Chủ đề dựa trên gần 50.000 câu trả lời khảo sát từ các nhà tuyển dụng đã tốt nghiệp trên toàn thế giới.

Khảo sát danh tiếng của nhà tuyển dụng hoạt động trên cơ sở tương tự như khảo sát học thuật, nhưng không có sự phân chia cho các chuyên môn giảng dạy. Các nhà tuyển dụng được yêu cầu xác định tối đa 10 tổ chức trong nước và 30 tổ chức quốc tế mà họ cho là xuất sắc để tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp. Họ cũng được yêu cầu xác định các ngành mà họ muốn tuyển dụng. Bằng cách xem xét giao điểm của hai câu hỏi này, chúng ta có thể suy ra thước đo mức độ xuất sắc trong một ngành nhất định.


3. Nghiên cứu các trích dẫn trên mỗi bài báo

Đối với Xếp hạng Đại học Thế giới QS theo Chủ đề, chúng tôi đo lường các trích dẫn trên mỗi bài báo, thay vì các trích dẫn của mỗi giảng viên. Điều này là do tính không khả thi của việc thu thập số lượng giảng viên một cách đáng tin cậy rồi chia đều theo từng cơ sở giảng dạy.

Mỗi chủ đề được đặt một ngưỡng xuất bản tối thiểu để tránh những bất thường bắt nguồn từ số lượng nhỏ các bài báo được trích dẫn nhiều. Ngưỡng xuất bản tối thiểu và trọng số áp dụng cho các trích dẫn đều được điều chỉnh để phản ánh tốt nhất các mẫu trích dẫn và xuất bản phổ biến trong một lĩnh vực nhất định. Tất cả dữ liệu trích dẫn được lấy từ Scopus, kéo dài trong khoảng thời gian 5 năm.

4. Chỉ số H

Kể từ năm 2013, điểm dựa trên ‘chỉ số h’ cũng đã được đưa vào Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS theo chủ đề. Chỉ số h là một cách đo lường cả năng suất và tầm ảnh hưởng trong xuất bản của một nhà khoa học hoặc học giả. Chỉ số dựa trên tập hợp các bài báo được trích dẫn nhiều nhất của học giả và số lượng trích dẫn mà họ nhận được trong các ấn phẩm khác.

TOPUNIVERSITIES.COM/THAOMYPHAM/DESIGNS.VN

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *