Những thiết kế bao bì đạt giải A’ design Award 2013-2014

Thiết kế bao bì bia Leuven bởi Wonchan Lee

 

 Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

 

Bao bì trai nước hoa quả hương vị chanh giành cho người lớn thiết kế bởi Flaechenbrand

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

 

Bao bì sản phẩm Blue Goose thiết kế bởi SID LEE

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

 

Thiết kế nhãn mác trai rượu ngược – một thiết kế đầy đột phá

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

 

Thiết kế bao bì bánh Patakukkonen Rye bởi PACKLAB

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

 

Thiết kế bao bì rượu vang Motif bởi EN GARDE Interdisciplinary Gmbh

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

 

Thiết kế bao bì rượu Breezer bởi Interbrand Shanghai Consumer Brand Team

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

 

Hộp DVD mang tên "Con đường của ánh sáng" thiết kế bởi Francisco Elias & Nelson Fernandes

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

 

Bao bì dòng rượu vang Tây Ban Nha thương hiệu Botella de Vino thiết kế bởi Valerii Sumilov

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

 

 

Thiết kế chai rượu vodka bởi GJ PACKAGING

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

 

Bao bì chai nước uống thể thao thiết kế bởi Amcor LATAM & Toni Ecuador

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

 

Thương hiệu thực phẩm cho bé thiết kế bởi Springetts Brand Design Consultants

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

 

Thiet-ke-bao-bi

Có thể bạn quan tâm