Những mẫu thiết kế trang sức chiến thắng tại giải thưởng A’ design Award 2013-2014

Bộ sưu tập hoa tai và nhẫn thiết kế bởi Fabio Brazil & Henrique Murgel

 

 thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

 

Mẫu thiết kế bông tai của Victor A. Syrnev & Tom Munsteiner

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

 

Bộ sưu tập hoa tai và nhẫn thiết kế bởi Fabio Brazil & Henrique Murgel

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

 

Mẫu thiết kế vòng cổ của Ezra Satok-Wolman

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

 

Vòng kim cương thiết kế bởi Tatyana Raksha

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

 

Vòng kim cương thiết kế của Seyed Mohammad Mortazavi

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

 

Phụ kiện đeo cổ thiết kế của Dario Scapitta

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

 

Nhẫn phấn hoa thiết kế bởi Christine Alexandre

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

 

Bộ trang sức tùy biến thiết kế bởi Anne Dumont

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

 

Thiết kế vòng cổ của Takayas Mizuno of Takayas & Co

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

 

Vòng cong mặt trăng thiết kế bởi Mary Zayman

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

thiet_ke_do_trang_suc

 

Nếu bạn có những mẫu thiết kế trang sức đẹp hãy gửi chúng tham dự giải thưởng A’ design Award để được vinh danh trên toàn thế giới nhé!

Có thể bạn quan tâm