Nhà chia tầng: 50 minh họa mặt bằng (phần 1)

One-Room Residence of 5 Layers / Matsuyama Architect and Associates

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

House in Miyamoto / Tato Architects

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

House NA / Sou Fujimoto Architects

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Gap House / STORE MUU design studio

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Pit House / UID Architects

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

V House / Giancarlo Mazzanti + Plan B Arquitectos

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Casa Lago Ranco / Claro + Westendarp Arquitectos

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

House in Matubara / FujiwaraMuro Architects

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

House M / Teppei Fujiwara Architects Labo

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Atelier_142 / Atelier Wilda

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Nest / UID Architects

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Pam & Paul’s House / Craig Steely Architecture

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Scenario’s House / Scenario Architecture

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Bear House / Onion

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

House Vision / Jun Igarashi Architects

 

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Casa en el Carrizal / Daniel Moreno + Sebastián Calero

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Dos Casas de Corcho / Lopez Rivera

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Binh House / VTN Architects

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Ghat House / Max Núñez

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

 

Canyon House / Paul Hirzel

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Loba House / Pezo von Ellrichshausen

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Yojigen Poketto / elii

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

d+k House / buck&simple

  

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Single Family House – Tolstoi str. / Outline Architecture Office

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

La Tallada House Refurbishment / ARQUITECTURA-G

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

nha-chia-tang-50-mat-bang-1

 

 

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *