Ngắm những bức ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên khắp thế giới

1. Paris, France

 

anh_hoang_hon_dep_1

 

 

2. Manuel Antonio, Costa Rica

 

anh_hoang_hon_dep_2

 

 

3. Colorado, USA

 

anh_hoang_hon_dep_3

 

 

4. Sydney, Australia

 

anh_hoang_hon_dep_4

 

 

5. Lower Lough Erne Fermanagh, Ireland

 

anh_hoang_hon_dep_5

 

 

6. Reykjavik, Iceland

 

anh_hoang_hon_dep_6

 

 

7. Santiago, Chile

 

anh_hoang_hon_dep_7

 

 

8. Agra, India

 

anh_hoang_hon_dep_8

 

 

9. Bordeaux, France

 

anh_hoang_hon_dep_9

 

 

10. Quebec, Canada

 

anh_hoang_hon_dep_10

 

 

11. Tehran, Iran

 

anh_hoang_hon_dep_11

 

 

12. Northeastern Alaska, USA

 

anh_hoang_hon_dep_12

 

 

13. Wellington, New Zealand

 

anh_hoang_hon_dep_13

 

 

14. Blue Mountains, NSW Australia

 

anh_hoang_hon_dep_14

 

 

15. The Great Smoky Mountains, USA

 

anh_hoang_hon_dep_15

 

 

16. Washington, USA

 

anh_hoang_hon_dep_16

 

 

17. Saint Petersburg, Russia

 

anh_hoang_hon_dep_17

 

 

18. Rio de Janeiro, Brazil

 

anh_hoang_hon_dep_18

 

 

19. Lake Ontario, Canada

 

anh_hoang_hon_dep_19

 

 

20. Granada, Nicaragua

 

anh_hoang_hon_dep_20

 

 

21. Kuwait City, Kuwait

 

anh_hoang_hon_dep_21

 

 

22. Jökulsárlón, Iceland

 

anh_hoang_hon_dep_22

 

 

23. Santorini, Greece

 

anh_hoang_hon_dep_23

 

 

24. Manila, Philippines

 

anh_hoang_hon_dep_24

 

 

25. Kalahari Desert, Botswana

 

anh_hoang_hon_dep_25

 

 

26. Stonehenge, England

 

anh_hoang_hon_dep_26

 

 

27. Sabah, Malaysia

 

anh_hoang_hon_dep_27

 

 

28. Mont Blanc, Switzerland

 

anh_hoang_hon_dep_28

Có thể bạn quan tâm