Michael Eastman ghi lại kiến trúc đổ nát của các thành phố trên khắp thế giới

 Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-01

 

Rạp hát Hollywood, Havana, 2010, Chromogenic color photograph, 60 x 48 inch

Nguồn ảnh: Michael Eastman, phòng trưng bày JL Modern

 

Tham quan phòng trưng bày JL Modern tại Palm Beach, Florida, những bức tranh của Michael Eastman được đặc trưng bởi sự chính xác, hoành tráng và cách sử dụng màu sắc mang tính hội họa. Nghệ sĩ nhiếp ảnh này đã chụp lại những bức chân dung mô tả về các địa điểm và lịch sử của chúng, được minh họa trong những bức ảnh về các công trình kiến trúc Beaux đổ nát, các kiến trúc thuộc địa, hay những bức tranh mà sau đó đã bị xóa bỏ hoặc cải tạo. “Những căn phòng trống này thực sự là chân dung của những người sinh sống trong đó,” Eastman chia sẻ. “Nó cho chúng ta một góc nhìn để hình dùng ra cách sắp xếp nội thất, những thứ treo trên tường, những đồ dùng họ đã chọn xung quanh và tình trạng của ngôi nhà, để tự xây dựng bức chân dung về họ.”

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-02

 

Nội thất xanh lá, 2002, Chromogenic color photograph, 45 x 37 inch

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-03

 

Bức tường trừu tượng #2, Havana, 2000, Chromogenic color photograph, 60 x 48 inch

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-04

 

Bức tường trừu tượng, Havana, 2000, Chromogenic color photograph, 60 x 48 inch

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-05

 

Vòm xanh, Havana, 2010, Chromogenic color photograph, 60 x 48 inch

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-06

 

Lớp học, Havana, 2010, Chromogenic color photograph, 60 x 48 inch

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-07

 

Cầu thang cuối cùng, Havana, 2014, Chromogenic color photograph, 60 x 48 inch

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-08

 

Nội thất xanh với mái vòm, Havana, 2002, Chromogenic color photograph, 45 x 37 inch

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-09

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-10

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-11

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-12

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-13

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-14

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-15

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-16

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-18

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-19

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-20

 

Michael-Eastman-ghi-lai-kien-truc-do-nat-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-21

 

Thông tin dự án:

 

Nhiếp ảnh gia: Michael Eastman

Phòng trưng bày: JL modern gallery

Địa chỉ: 324 Đại lộ Worth, Palm Beach, Florida 33480

Thời hạn: 19 tháng Một – 23 tháng Hai

Có thể bạn quan tâm