[Infographic] 25 concept và theme kinh điển dùng cho infographic

 

 

Dưới đây là 1 số ví dụ khá thú vị của infographic.

 

25-concept-va- theme-kinh-dien-dung-cho-infographic-1

 

25-concept-va- theme-kinh-dien-dung-cho-infographic-2

 

25-concept-va- theme-kinh-dien-dung-cho-infographic-3

 

25-concept-va- theme-kinh-dien-dung-cho-infographic-4

 

25-concept-va- theme-kinh-dien-dung-cho-infographic-5

Có thể bạn quan tâm