Khái quát lịch sử, ưu và nhược điểm của không gian mở

Một không gian mở sẽ giúp cho chúng ta có cảm giác thông thoáng và khiến…

Designs.vn mới, trải nghiệm mới : vì Bạn

Cập nhật tin tức, xây dựng và hệ thống hóa dữ liệu lớn kiến thức ngành…

Ứng dụng của máy phay CNC trong sản xuất công nghiệp

Sự xuất hiện của các máy CNC đã nhanh chóng thay đổi việc sản xuất công…

Hiểu và sử dụng tỉ lệ bản vẽ trong kiến trúc nội thất

Tỷ lệ, một yếu tố thiết lập mức độ đọc người ta phải tạo ra để…

Hợp tác với designs.vn

1. Đối với cá nhân, chúng tôi tiếp nhận các bài viết chia sẻ kinh nghiệm,…

Trích dẫn nguồn và bản quyền

Designs.vn là trang tin tổng hợp. Với sứ mệnh cập nhật tin tức, kiến thức các…