Tổng kết MWC 2014 – Bạn chọn SMARTPHONE nào?

Trong phần 1 này, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc các mẫu smartphone đáng được…

Tổng hợp những sản phẩm nổi bật tại Mobile World Congress 2014

Smartphone   Samsung Galaxy S5   – Thiết kế: Không có nhiều thay đổi trong thiết kế…