CORONAVIRUS và việc tuyên truyền bằng hình ảnh biếm họa

  Những nhà thiết kế đồ họa trở nên sáng tạo để truyền tải những lời…