Stepping Park House – Ngôi nhà giữa rừng cây xanh của VTN Architects

Với cái tên Stepping Park House (Ngôi Nhà Dạo Bước Giữa Công Viên), đây là căn…