Ấn tượng với điêu khắc siêu nhỏ từ ruột bút chì của nghệ sĩ Salavat Fidai

dieu-khac-tu-ngoi-chi-1 

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-2

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-3

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-4

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-5

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-6

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-7

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-8

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-9

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-10

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-11

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-12

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-13

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-14

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-15

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-16

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-17

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-18

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-19

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-21

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-22

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-23

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-25

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-26

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-27

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-28

 

dieu-khac-tu-ngoi-chi-29

 

 

Có thể bạn quan tâm