Ấn tượng với bộ tranh màu nước thu nhỏ Postcards for Ants

Lorraine Loots đến từ Nam Phi, cô đã sáng tác những bức tranh màu nước thu nhỏ tuyệt đẹp từ ngày 01/01/2013. Các bức tranh có kích thước không lớn hơn một đồng xu nhỏ, để sản xuất những bức tranh vi mô tinh xảo của mình, Loots chỉ sử dụng chổi sơn và mắt thường của mình.

 

Những bức tranh này ghi lại hình ảnh của những con động vật, những đồ dùng , cuốn sách, các hình ảnh thiên nhiên mà cô thấy.

 

Dưới đây là một số tác phẩm trong bộ "Postcards for Ants" của Lorraine Loots:

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-1

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-4

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-27

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-31

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-10

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-2

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-9

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-7

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-11

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-12

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-13

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-14

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-19

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-3

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-8 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-6

  

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-33

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-17

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-18

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-30

 

 tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-15

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-29

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-20

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-23

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-24

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-21 

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-25

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-5

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-26

Có thể bạn quan tâm