62 phím tắt Photoshop giúp công việc của bạn nhanh chóng hơn (phần 1)

1. Hiện và ẩn bảng điều khiển lớp

 

62-phim-tat-Photoshop-giup-cong-viec-cua-ban-nhanh-chong-hon-1

 

Windows:  F7 ; macOS: F7

 

Nhanh chóng hiện và ẩn bảng điều khiển Lớp (Layers) bằng cách nhấn F7 trên bàn phím. Điều này cũng sẽ hiện và ẩn bảng điều khiển Kênh (Channels) và Đường dẫn (Paths) vì chúng ở cùng nhóm với nhau.

 

 

2. Cuộn qua các lớp

 

Windows: Alt + [ / ] ; macOS: Option + [ / ]

 

Để cuộn qua các lớp một cách nhanh chóng, giữ Alt / Option rồi sử dụng các phím ngoặc vuông trái [ và phải ]; Phím phải là đi lên và phím trái là đi xuống.

 

 

3. Tạo lớp mới

 

Windows: Shift + Ctrl + N ; macOS: Shift + Cmd + N

 

Tổ hợp sẽ gọi hộp thoại cho phép chỉnh thông số lớp mới nằm phía trên các lớp có sẵn trong dự án.

 

 

4. Tạo lớp mới nằm sau lớp đã chọn

 

Windows: Cmd + biểu tượng Lớp mới ; macOS: Ctrl + biểu tượng Lớp mới

 

Đôi khi bạn sẽ cần một lớp nằm sau những lớp có sẵn trong hình ảnh và đây là tổ hợp phía bạn cần.

 

 

5. Đổ màu vào một lớp

 

Windows: Alt + Delete (tiền cảnh) hoặc Ctrl + Delete (hậu cảnh)

macOS: Alt + Backspace (tiền cảnh) hoặc Cmd + Backspace (hậu cảnh)

 

Lệnh này sẽ đổ màu tiền cảnh hoặc màu hậu cảnh của bức hình hiệntại vào lớp đang xử lý.

 

 

6. Làm phẳng các lớp

 

Windows: Ctrl + Alt + Shift + E ; macOS: Cmd + Alt + Shift + E

 

Thêm một lớp trống mới vào đầu ngăn xếp của bạn, chọn nó và sử dụng lệnh trên để làm phẳng các lớp trong hình ảnh để kết quả thu được sắc nét hơn. Thao tác này sẽ thêm một phiên bản phẳng của hình ảnh vào lớp mới với các lớp khác được xếp chồng lên nhau.

 

 

7. Hợp nhất các lớp có thể nhìn thấy

 

Windows: Ctrl + Shift + E ; macOS: Cmd + Shift + E

 

Lệnh này cho phép bạn hợp nhất tất cả các lớp hiện có để tạo một lớp mới. Hãy cẩn thận khi sử dụng lệnh này bởi sau khi hợp nhất, cực kì khó để tách chúng ra.

 

 

8. Hợp nhất các lớp đã chọn

 

Windows: Ctrl + Alt + E ;  macOS: Cmd + Alt + E

 

Sau khi bạn đã chọn các lớp cần thiết, sử dụng lệnh này để hợp nhất chúng thành một. Để hiển thị tên lớp mới được hợp nhất, chỉ cần thêm phím Shift. Điều này rất hữu ích nếu bạn cần điều chỉnh sau này.

 

 

9. Tạo lớp mới là bản sao của lớp đã có

 

Windows: Ctrl + J ; macOS: Cmd + J

 

Sử dụng lệnh này để tạo một lớp mới từ một lớp hiện có. Cách này giúp bảo vệ đối tượng trong ảnh gốc

 

 

10. Tạo lớp mới bằng việc cắt lớp đã có

 

Windows: Ctrl + Shift + J ;  macOS: Cmd + Shift + J

 

Giống như tạo lớp mới là bản sao lớp đã có, lệnh này sẽ tạo một lớp mới với vùng hình ảnh được chọn. Sự khác biệt duy nhất là phím tắt này sẽ loại bỏ phần hình ảnh được chọn ra khỏi hình ảnh gốc.

 

 

11. Đưa lớp lên trên cùng của ngăn xếp

 

Windows: Ctrl + Shift + ] ; macOS: Cmd + Shift + ]

 

Bằng tổ hợp này, bạn sẽ di chuyển lớp mình cần lên trên cùng của ngăn xếp lớp trong Photoshop.

 

12. Gửi lớp xuống dưới cùng của ngăn xếp

 

Windows: Ctrl + Shift + [ ; macOS: Cmd + Shift + [

 

Đúng như tiêu đề đã mô tả, tổ hợp này thực hiện giống hệt như lệnh trên, nhưng theo hướng ngược lại.

 

 

13. Đưa lớp về phía trước

 

Windows: Ctrl + ] ; macOS: Cmd + ]

 

Phím tắt Photoshop này cho phép bạn đưa bất kỳ hình ảnh được chọn lên phía trước, gần màn hình hơn.

 

 

14. Gửi lớp về phía sau

 

Windows: Ctrl + [ ; macOS: Cmd + [

 

Nếu bạn thay đổi ý định, bạn luôn có thể chọn hình ảnh và gửi vào lớp sâu, gần lớp nền của bức hình.

 

 

15. Sao chép nhiều lớp

 

Windows: Shift + Ctrl + C ; macOS: Shift + Cmd + C

 

Vẽ vùng lựa chọn, sau đó sử dụng lệnh này để đưa mọi lớp vào bảng tạm, thay vì chỉ lớp chọn hiện tại.

 

 

16. Chọn lại

 

62-phim-tat-Photoshop-giup-cong-viec-cua-ban-nhanh-chong-hon-2 

 

Windows: Ctrl + Shift + D ;  macOS: Cmd + Shift + D

 

Đây là một lệnh tuyệt vời khi bạn vô tình bỏ sót một khu vực. Nhấn các phím này sẽ làm phần đó được chọn lại ngay lập tức.

 

 

17. Đảo ngược lựa chọn

 

Windows: Ctrl + Shift + I ;  macOS: Cmd + Shift + I

 

Tổ hợp sẽ chọn các đối tượng xung quanh một khu vực hình ảnh được chọn trước. Bằng cách này, bạn có thể làm việc xung quanh vùng trung tâm chính mà không sợ bị mất hay thay đổi vùng trung tâm này.

 

 

18. Chọn tất cả các lớp

 

Windows: Ctrl + Alt + A ;  macOS: Cmd + Option + A

 

Một lệnh hoàn hảo cho những lúc bạn cần  mọi thứ đồng bộ.

 

 

19. Chọn lớp dưới cùng

 

Windows: Alt +  ,  ;  macOS: Option + ,

 

Tổ hợp này sẽ chọn lớp dưới cùng trong bảng điều khiển Lớp.

 

 

20. Chọn lớp trên cùng

 

Windows: Alt + . ;  macOS: Option + .

 

Tổ hợp này sẽ chọn lớp trên cùng trong bảng điều khiển Lớp.

 

 

21. Bỏ chọn từ vùng chọn

 

Windows: Alt + kéo chuột ; macOS: Option + kéo chuột

 

Nếu bạn cần bỏ chọn một khu vực nhất định, bạn nhấn các phím này và kéo chuột của bạn.

 

 

22. Bỏ chọn tất cả trừ khu vực cần thiết

 

Windows: Shift + Alt + kéo chuột ; macOS: Shift + Option + kéo chuột

 

Nếu bạn không muốn bỏ chọn một khu vực, bạn có thể sử dụng phím tắt này để đảm bảo bạn nhấp vào những gì bạn muốn.

 

 

23. Bỏ chọn toàn bộ hình ảnh

 

Windows: Ctrl + D ; macOS: Cmd + D

 

Nếu bạn cần loại bỏ toàn bộ hình ảnh, sử dụng phím tắt này để bỏ chọn bất cứ thứ gì bạn khi nhấp vào.

 

 

24. Tìm tay cầm định cỡ

 

Windows: Ctrl + T, sau đó Ctrl + 0 ; macOS: Cmd + T, sau đó Cmd + 0

 

Khi dán một lớp hoặc vùng lựa chọn lớn hơn hình ảnh đang được chỉnh sửa hiện tại, tay cầm định cỡ (sizing handles) có thể bị ẩn đi. Lệnh đầu tiên kích hoạt công cụ Free Transform còn lệnh thứ hai cho phép bạn thay đổi kích thước hình ảnh bên trong cửa sổ để bạn có thể tìm thấy tay cầm.

 

 

25. Di chuyển một lựa chọn

 

Windows: Spacebar + công cụ Marquee ; macOS: Spacebar + công cụ Marquee

 

Bạn muốn di chuyển một vùng đã chọn? Bạn chỉ cần chọn công cụ Marquee, nhấn và giữ phím cách cho đến khi vùng đã chọn được nằm ở đúng nơi.

 

 

26. Chọn các kênh màu riêng lẻ

 

Windows: Ctrl + 3 (đỏ), 4 (xanh lá cây), 5 (xanh dương) ;

macOS: Cmd + 3 (đỏ), 4 (xanh), 5 (xanh dương)

 

Việc sử dụng Kênh màu (Channels) trong Photoshop giúp việc xóa đối tượng phức tạp khỏi nền dễ dàng hơn nhiều so với sử dụng các công cụ khác. Và các phím tắt này làm cho quá trình trở nên đơn giản hơn.

 

 

27. Chọn màu từ hình ảnh

 

Windows: Alt + công cụ Brush ; macOS: Option + công cụ Brush

 

Khi đang làm việc với cọ vẽ, nếu bạn muốn lấy mẫu màu từ hình ảnh thì thay vì nhấp vào công cụ Eyedropper, chỉ cần giữ phím Alt/Option để chuyển tạm thời rồi nhả ra để trở về công cụ Brush.

 

 

28. Tăng / giảm kích thước cọ vẽ

 

62-phim-tat-Photoshop-giup-cong-viec-cua-ban-nhanh-chong-hon-3 

 

Windows: ] / [ ; macOS: ] / [

 

Lựa chọn kích thước cọ vẽ hợp lý là một trong những kĩ năng quan trọng nhất của Photoshop. Và lệnh này cho phép bạn nhanh chóng chọn được kích thước cọ vẽ theo yêu cầu.


 

29. Đổ màu

 

Windows: Shift + F5 ; macOS: Shift + F5

 

Với phím tắt này, bạn sẽ nhanh chóng tô màu cho vùng chọn bằng màu tiền cảnh hoặc với mẫu đã chọn.

 

 

30. Tăng / giảm độ cứng của cọ vẽ

 

Windows: } / { ; macOS: } / {

 

Độ cứng của cọ vẽ cũng không kém phần quan trọng, vì vậy hãy lựa chọn cho đúng với phím tắt này.

 

 

31. Cọ vẽ trước / tiếp theo

 

macOS: , / . ;  Windows:  , / .

 

Tiết kiệm thời gian và giảm phiền nhiễu bằng cách sử dụng các lệnh đơn giản này để nhanh chóng di chuyển qua các cọ vẽ khác nhau được cung cấp sẵn.

 

 

32. Cọ vẽ đầu tiên / cuối cùng

 

Windows: < / > ; macOS: < / >

 

Nếu bạn không muốn duyệt qua toàn bộ danh sách cọ vẽ được cung cấp sẵn, hãy sử dụng các lệnh này để nhảy tới điểm bắt đầu hoặc kết thúc danh sách.

 

 

33. Chuyển đổi tùy chọn Airbrush

 

Windows: Shift + Alt + P ; macOS: Shift + Option + P

 

Mô phỏng vẽ phun bằng công cụ Airbrush của Photoshop nhờ tổ hợp phím tắt hữu ích này.

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *