15 thiết kế UI/UX tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-1

 

Calendar Widget Concept

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-2

 

Volume Control Micro Animation by Nick Buturishvili

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-3

 

NIKE 440 by Aleksandr Samoylenko

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-4

 

Recipe Application by Kristofor

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-5

 

Lonely Planet HP — Destination Selector by Claudio Guglieri

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-6

 

Lonely Planet HP — Marquee exploration by Claudio Guglieri

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-7

 

Only Text Сontent App by Sergey Jani

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-8

 

Flight Purchase

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-9

 

Sending Money by Eleken.

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-10

 

Spend / Time selector from: What if Tinder did travel? by Gleb Kuznetsov

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-11

 

Rise — Course Overview by Ben Mingo

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-12

 

Adjust date flow for Tinder Travel by fantasy by Gleb Kuznetsov

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-13

 

New Project by Morgan Allan Knutson

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-14

 

Movie ticket — Lovers, family, friends seat finder by Johny vino™

 

15-thiet-ke-UI-UX-tuyet-voi-ma-ban-khong-the-bo-qua-15

 

Dashboard UI Kit Update — Released by Jan Losert

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.