>

Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop
Thứ 6, 13/07/2012
5153

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo ra hiệu ứng chữ đồng bằng cách áp dụng layer styles trong Photoshop. Hãy bắt đầu!

Dữ liệu

 

Các dữ liệu dưới đây được sử dụng trong hướng dẫn:


Bước 1

 

Tạo file mới với Width và Height là 700 px và resolution là 72 PPI. Name: Angel text.

 

 

Học 02 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 

 

Bước 2

 

Fill canvas với texture Concrete Bunker.

 

 

Học 03 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 


Bước 3

 

Merge Texture concrete bunker với background.

 

 

Học 04 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 


Bước 4

 

Vào Menu > Image > Adjustments > Hue/Saturation và thiết lập các giá trị như hình bên dưới.

 

 

Học 05 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 

 

Bước 5

 

Áp dụng Sharpen 2 lần: Vào menu > Filter > Sharpen > Sharpen. Add thêm Noise: vào menu > Filter > Noise > Add Noise > Sử dụng các thiết lập ở phía bên trái của hình ảnh hiển thị bên dưới. Tạo môth layer mới và tô Background; với màu #252829. Áp dụng chế độ hòa trộn (Blend mode) là “Color”. Cuối cùng, merge nó với Background (Command/Ctrl+E).

 

 

Học 06 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 


Bước 6

 

Gõ từ “Angel” sử dụng Font “Argel”, font size 310 pt, tracking 0. Chọn ký tự “A” và thiết lập Tracking là 40. Tất cả các giá trị như hình dưới.

 

 

Học 07 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 


Bước 7

 

Sử dụng “Move Tool”, chọn Layer text và Background, sau đó click vào lệnh Align: “Align Horizontal Center” và “Align Vertical Center” ở trên đầu Menu.

 

 

Học 08 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 


Bước 8

 

Áp dụng Layer Style cho Layer text (Click chuột phải trên layer > Blending Options). Thiết lập Blending Options từng bước như hình dưới đây và nhấn OK.

 

click vào lưới Contour để thêm các điểm và nhập giá trị Input và Output.

 

 

Học 09 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 


Bước 9

 

Copy hình ảnh “Palace Balls” từ trình duyệt, Paste nó vào layer text “Angel” và đổi tên layer hình ảnh này thành “Reflection01.” Sử dụng “Move Tool,” chọn Layer hình ảnh “Reflection01″ và layer background, sau đó click vào lệnh Align: “Align Bottom Edges” và “Align Left Edges” trên đầu menu, như hình bên dưới.

 

 

Học 10 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 

 

Bước 10

 

Chọn layer hình ảnh “Reflection01″ và sử dụng “Rectangular Marquee Tool”, click chuột phải vào hình ảnh và chọn “Free Transform”. Sau đó chọn “Maintain Aspect Ratio” trên đầu Menu, như hình dưới, giảm Width và Height to 70%, thiết lập Horizontal Position là 1099.2 px và Vertical Position là -7.8 px và nhấn Enter.

 

 

Học 11 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 

 

Bước 11

 

Áp dụng Layer Style cho layer hình ảnh “Reflection01″ (click chuột phải vào layer > Blending Options). Chọn Gradient Overlay với các thiết lập ở dưới và click OK, để có được tone màu của kim loại đồng.

 

 

Học 12 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 

 

Bước 12

 

Áp dụng Sharpen 3 lần: Vào menu > Filter > Sharpen > Sharpen (nhớ phải lặp lại bước này 3 lần).

 

 

Học 13 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 


Bước 13

 

Giảm Noise (độ nhiễu): vào menu > Filter > Noise > Reduce Noise. Sử dụng các giá trị thiết lập ở dưới.

 

 

Học 14 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 


Bước 14

 

Nhân đôi layer “Reflection01″ và đổi tên thành “Reflection02.” Sau đó, áp dụng: Blend mode là Lighten và Opacity là 50% như bên dưới.

 

 

Học 15 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 

 

Bước 15

 

Để có được hiệu ứng phản chiếu đẹp, chọn layer hình ảnh “Reflection02″ và sử dụng “Rectangular Marquee Tool”, click chuột phải vào hình ảnh và chọn: Free Transform > Flip Horizontal, giảm Width xuống -90% và Height là 90%, thiết lập Horizontal Position là 513 px, Vertical Position là 108 px như bên dưới, sau đó nhấn Enter.

 

 

Học 16 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 


Bước 16

 

Chọn 2 layer hình ảnh và vào menu > Layer > Create Clipping Mask. Để tạo hiệu ứng phản chiếu bên trong Layer font. Cuối cùng, chọn 2 layer hình ảnh và text để liên kết chúng bằng cách nhấp chuột vào icon “Link Layers” ở dưới bảng Layers.

 

 

Học 17 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

 


Hình ảnh cuối cùng

 

 

Học 01 Tạo Hiệu Ứng Chữ Đồng trong Photoshop

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

Bình luận trên Facebook

Bình luận trên Designs.vn

Tên của bạn Email của bạn
Lời bình của bạn
Mã hiển thị      Captcha
  • if-design-award
  • your ads hear
  • Tin tuyển dụng thiết kế
  • youtube
Đăng ký nhận bản tin

a product of 3dmarcom. © 2016 Designs.vnGlobal design news and ideas