>

80 ý tưởng thiết kế biểu tượng phẳng tuyệt vời từ nghệ sĩ Michal Gwarda
Thứ 7, 05/11/2016
5961

Thiết kế biểu tượng dạng phẳng đã và đang là một xu hướng quan trọng trong những năm gần đây. Trong một thiết kế phẳng tốt, các hình ảnh cần được đơn giản hóa và ẩn chứa bên trong nó nhiều thông điệp sâu sắc. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu 80 mẫu thiết kế biểu tượng tuyệt đẹp của nhà thiết kế Michal Gwarda đến từ Conceptic.Inc

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-1

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-2

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-3

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-4

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-5

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-6

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-7

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-8

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-9

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-10

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-11

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-12

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-13

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-14

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-15

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-16

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-17

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-18

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-19

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-20

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-21

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-22

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-23

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-24

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-25

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-26

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-27

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-28

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-29

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-30

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-31

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-32

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-33

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-34

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-35

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-36

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-37

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-38

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-39

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-40

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-41

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-42

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-43

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-44

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-45

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-46

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-47

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-48

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-49

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-50

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-51

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-52

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-53

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-54

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-55

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-56

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-57

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-58

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-59

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-60

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-61

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-62

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-63

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-64

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-65

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-66

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-67

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-68

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-69

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-70

 

7180-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-71

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-72

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-73

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-74

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-75

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-76

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-77

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-78

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-79

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-80

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-81

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

Bình luận trên Designs.vn

Tên của bạn Email của bạn
Lời bình của bạn
Mã hiển thị      Captcha
  • MM Interior
  • a-design-award
  • g-mark
  • Giải thưởng thiết kế toàn cầu
  • youtube
  • if-design-award
  • Tin tuyển dụng thiết kế
Đăng ký nhận bản tin

a product of 3dgroup © 2019 Designs.vnGlobal design news and ideas