• Kĩ năng mềm
  • Kỹ thuật chụp ảnh
  • Công nghệ

>

50 mẫu thiết kế cửa hàng bán lẻ (p6)
Thứ 3, 23/10/2012
3159

Designs.vn tiếp tục giới thiệu tới các bạn những mẫu thiết kế của hàng bán lẻ (p6)

 Apple store, Amsterdam 

 

\ "Apple\ "Apple\ "Apple

 

\ "Apple\ "Apple


\ "Apple

 

 

 

 

Ottica Serivice by Francesco Mottini, Sarzana – Italy

 

 

 

\"Ottica\"Ottica\"Ottica\"Ottica\"Ottica\"Ottica\"Ottica\"Ottica\"Ottica\"Ottica\"Ottica

 

 

 

 

Bloom Bloom Bloom Pop-up Shops by Emmanuelle Moureaux

 

 

 

\"Bloom\"Bloom\"Bloom\"Bloom\"Bloom\"Bloom\"Bloom\"Bloom\"Bloom

 

 

 

 

Sergio Rossi store by Antonino Cardillo, Milan

 

 

 

\"Sergio\"Sergio\"Sergio\"Sergio


\"Sergio


\"Sergio


\"Sergio


\"Sergio

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

Bình luận trên Facebook

Bình luận trên Designs.vn

Tên của bạn Email của bạn
Lời bình của bạn
Mã hiển thị      Captcha
  • a-design-award
  • VTC thiết kế sáng tạo
  • Bạn đọc viết
  • đồ án sinh viên
  • gioi yhieu doanh san pham
  • việc làm

a product of 3dmarcom. © 2014 Designs.vnGlobal design news and ideas