Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

global design news and ideas

>

40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên
Chủ nhật, 18/12/2011
6449

Thiên nhiên xung quanh ta luôn mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm hứng để thiết kế. Ảnh hưởng của thiên nhiên có thể dễ dàng được nhận ra khi lướt qua các thư viện thiết kế, đặc biệt là thiết kế Logo.

Trong bài này, chúng tôi sẽ sẽ giới thiệu tới các bạn 45 Logo lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Rất nhiều nhà thiết kế sử dụng cây xanh hoặc lá cây, hoặc sử dụng những yếu tố khác từ thiên nhiên như cảnh quan, núi non v.v… trong thiết kế Logo. Hãy tham khảo bài này để tìm cảm hứng cho dự án của bạn nhé!

 

Bollywood Masala

natl 3 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Native Explorers Foundation

natl 5 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Westlands Solar Farms

natl 9 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Ecobox

natl 16 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Coastal Gardens

natl 17 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Coastline Industries

natl 21 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Werner Lumber Company

natl 22 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Encon

natl 24 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Serenity Resorts

natl 41 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Blue Oak Construction

natl 35 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Outdoor Living Today

natl 45 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Thrive Food Coaching

natl 1 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Grassland Grains & Kitchens

natl 2 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Abricot

natl 4 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Taste of Watters Creek

natl 6 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Tea Garden

natl 7 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Mango

natl 8 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Providence

natl 10 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Blue Mountain Electric

natl 11 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Woodland

natl 12 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Spice Mountain

natl 13 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

Los Remansos

natl 14 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Walk in the Park

natl 15 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Lifelong

natl 18 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Green Eagles Development

natl 19 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Sprowty

natl 20 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

King Land

natl 23 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Solar Research

natl 25 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Frut

natl 26 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Evotweet

natl 27 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

SEO Harvest

natl 28 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Tony’s Organic Food

natl 29 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Tee

natl 30 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Watermelon Event Management

natl 31 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Hardtree

natl 32 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Nature of Value

natl 33 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Tulipa

natl 34 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Natura

natl 36 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

BioRegions

natl 37 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Cherie

natl 38 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Lancashire Landscapes

natl 39 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Wild Eye Photography

natl 40 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Amari

natl 42 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Green Path Garden Supply

natl 43 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

 

Scenic Garden

natl 44 40 Thiết Kế Logo Cảm Hứng từ Thiên Nhiên

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

Bình luận trên Designs.vn

Tên của bạn Email của bạn
Lời bình của bạn
Mã hiển thị      Captcha
  • Tuyen dung noi that
  • MM Interior
  • Tuyển THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
  • youtube
  • Tin tuyển dụng thiết kế
Đăng ký nhận bản tin

a product of 3dgroup © 2019 Designs.vnGlobal design news and ideas